Despre noi

Cine suntem?

Suntem o unitate de învăţământ cu predare în limba maghiară, din mediul rural cu rezultate bune, dorită de populaţia din zona comunei Eremitu; suntem un colectiv a cărui principală calitate este dorinţa de foarte bine materializată prin munca dăruită idealurilor de performanţă; suntem elevii care ştiu ce vor de la viitor și se pregătesc pentru acest scop. Școala noastră are PJ – ul în satul Eremitu, căruia îi sunt arondate patru structuri: Grădinița și Școala Primară din Călugăreni, Grădinița și Școala Gimnazială din Mătrici precum și Grădinița și Școala Primară din Câmpul Cetății.

Scurt istoric al şcolii:

Comuna se află la afluența râului Niraj cu valea Vityal, fiind cea mai nordică localitate a văii superioare a Nirajului. Această comună este centrul administrativ al satelor Mătrici,Dămieni,Călugăreni și Câmpul Cetății. Primul document care atestă existența localității este registrul anual 1567, iar existența școlilor ca instituție se datează din sec.al XVIII-lea.Până în anul 1948 școala din localitate este o școală confesională, aparținând Bisericii Romano-Catolice.  Din anul 1970 ia ființă școala generală cu zece clase obligatorii. În preezent funcționează cu opt clase. Școala din Eremitu se compune din două corpuri, cel vechi datează din 1903, iar cel nou a fost construit în anul 1969-1970. Din anul 1999 preia denumirea Școala Generală ,,Dr. Nyulas Ferenc”. Această personalitate a cărui nume îl poartă a fost originar din localitate fiind un medic renumit și un om de știință eminent. A fost un reprezentant de seamă a iluminismului ardelenesc din sec.al XVIII-lea.